EU-moped, klass I

Moped klass 1 (så kallad EU-moped) får köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet. För att få ett körkort med behörighet AM måste du ha ett godkänt teoriprov. Du gör teoriprovet på Trafikverket och kostnaden för detta är 325:-. Innan du gör provet måste du:

Krav
 • ha ett giltigt körkortstillstånd
 • ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare
 • ha fyllt 15 år
Boka ditt paket

Körkortstillstånd

För att få ta körkort AM krävs ett körkortstillstånd som du ansöker om hos Transportstyrelsen. Vi kan hjälpa till med den synundersökning som behöver göras. Via denna länk kommer du till information angående körkortstillståndsansökan.

När körkortstillståndet har blivit beviljat är det giltigt i 5 år.

 

Utbildning/Övningskörning

Utbildningen för körkort AM ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik.

Den kursen vi tillhandahåller innehåller 8 timmars lärarledd . En timmes körning är förlagd till vår inhägnade plan ute på Köpetorp. Där får eleven öva manövrering, bromsning, kurvteknik, prova på att skjutsa och så vidare.
Resterande tre timmar kommer köras i trafik. Dessa tillfällen bokas tillsammans med trafikskolan!

För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.

 

Körkortet kan bli föremål för återkallelse och varning

Genom att moped klass 1 blir ett körkortspliktigt fordon är det naturligt och motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär bland annat att körkortet kan komma att återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil.

 

Varför behövs ett körkort för moped klass 1?

Införandet av körkort AM syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Ökade kunskaper hos förarna är ett sätt att motverka trenden med ökat antal olyckor med mopeder inblandade.

 

Moped klass II

Förarbeviset ger rätt att köra moped klass II dvs. en moped som är konstruerad
för en hastighet av 25 km/timmen

För att få ett förarbevis för moped klass II krävs att du har:

 • fyllt 15 år
 • gått en utbildning hos en godkänd utbildare
 • gjort ett godkänt kunskapsprov, du behöver inte göra något körprov

 

Utbildning och prov för moped klass II

Utbildningen innehåller både teori (teorilektion) och praktik (körning på körgård)

Kunskapsprovet du ska göra innehåller 25-35 frågor om regler och risker, men också om mopeden, människan och miljön. Du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att provet ska bli godkänt. Du måste ha fyllt 15 år för att få göra provet.

 

Förarbeviset

När du har gjort ett godkänt kunskapsprov rapporterar vi det till Transportstyrelsen, som skickar en ansökningsblankett för förarbevis till dig. Avgiften för förarbeviset är 150 kronor. När ansökan och betalning har kommit in till Transportstyrelsen, tillverkas förarbeviset och skickas till dig.
Beställ kurs

  Har du frågor?

  Telefon
  013-14 52 21
  Öppettider
  Mån - Tis 08.30 - 18.00
  Ons - Tor 08.30 - 17.00
  Fredagar 08.30 - 14.00

  Lektion paket att välja!

  Nedan hittar du våra två mest populära paket

  Moped
  Moped klass II Moped-kurs
  • 10 teoritimmar
  • Bokpaket
  • Teoriprov

  3500SEK
  Beställ ditt paket
  EU moped
  Moped klass I AM-kurs
  • Två dagars teori
  • Material
  • Datatester
  • Syntest
  • 4 Timmars körning
  • Tillverkning av körkort samt foto med 250:- och teoriprov med 325:- tillkommer
  5700SEK
  Beställ ditt paket