Anmäl dig

EU-moped, klass I

Moped klass 1 (så kallad EU-moped) får köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet. För att få ett körkort med behörighet AM måste du ha ett godkänt teoriprov. Du gör teoriprovet på Trafikverket och kostnaden för detta är 325:-. Innan du gör provet måste du:

Krav
 • ha ett giltigt körkortstillstånd
 • ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare
 • ha fyllt 15 år
Anmäl dig

Körkortstillstånd

För att få ta körkort AM krävs ett körkortstillstånd som du ansöker om hos Transportstyrelsen. Vi kan hjälpa till med den synundersökning som behöver göras. Via denna länk kommer du till information angående körkortstillståndsansökan.

När körkortstillståndet har blivit beviljat är det giltigt i 5 år.

 

Utbildning/Övningskörning

Utbildningen för körkort AM ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik.

Den kursen vi tillhandahåller innehåller 8 timmars lärarledd . En timmes körning är förlagd till vår inhägnade plan ute på Köpetorp. Där får eleven öva manövrering, bromsning, kurvteknik, prova på att skjutsa och så vidare.
Resterande tre timmar kommer köras i trafik. Dessa tillfällen bokas tillsammans med trafikskolan!

För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.

 

Körkortet kan bli föremål för återkallelse och varning

Genom att moped klass 1 blir ett körkortspliktigt fordon är det naturligt och motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär bland annat att körkortet kan komma att återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil.

 

Varför behövs ett körkort för moped klass 1?

Införandet av körkort AM syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Ökade kunskaper hos förarna är ett sätt att motverka trenden med ökat antal olyckor med mopeder inblandade.

  Har du frågor?

  Telefon
  013-14 52 21
  Öppettider
  Mån - Tis 08.30 - 18.00
  Ons - Tor 08.30 - 17.00
  Fredagar 08.30 - 14.00