Anmäl dig

Taxiförarlegitimation

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation

Du även kan köra
 • färdtjänst
 • skolskjuts
 • avtalskunder
 • bud
 • sjukresor
Anmäl dig

Taxiförarlegitimation

Reglerna om taxiförarlegitimation finns för att se till att passagerarna ska kunna resa tryggt och säkert. Därför måste en taxiförare ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Innan du kan ansöka om taxiförarlegitimation ska du ha fått godkänt både på ett kunskapsprov i tre delar och på ett körprov.

När du fått din taxiförarlegitimation ska du placera den i fordonet så att den är synlig för passagerarna.

Ansökan om taxiförarlegitimation

När du har gjort alla tre delprov som ingår i provet för yrkeskompetens och har gjort körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation till Transportstyrelsen. Du ska även skicka med läkarintyg.

Läkarintyg vid ansökan

Innan du ansöker om taxiförarlegitimation så ska du genomgå en läkarundersökning. Läkaren utfärdar ett läkarintyg som du ska lämna in i samband med ansökan. Läkaren kan ofta fylla i läkarintyget digitalt och sända det direkt till Transportstyrelsen.

Läkarintyg ska lämnas vid ansökan om taxiförarlegitimation. Hos läkaren ska du kunna legitimera dig. Läkarintyget ska vara utfärdat inom två månader före ansökan.

Den läkaren kan lämna in läkarintyg digitalt till Transportstyrelsen. Be därför läkaren att skicka in intyget digitalt.

Du kan ibland behöva lämna in fler läkarintyg om läkarintyget visar att du har någon sjukdom. Du får i så fall ett brev från Transportstyrelsen när de prövar din ansökan.

Transportstyrelsen kan besluta om villkor för din taxiförarlegitimation. Det innebär att du inom en viss tid ska lämna in ett nytt läkarintyg för att visa att du fortfarande uppfyller de medicinska kraven för taxiförare.

Om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation på grund av att du har en viss sjukdom kan du ansöka om förhandsbesked på Transportstyrelsen. De prövar då om det finns hinder mot att ge dig en taxiförarlegitimation. Vid ansökan om förhandsbesked för taxiförarlegitimation ska du lämna in läkarintyg för taxiförarlegitimation och intyg från läkare med specialistkompetens gällande din sjukdom.

Krav för taxiförarlegitimation

Du behöver uppfylla dessa krav för att kunna få taxiförarlegitimation:

 • Du ska vara minst 21 år gammal.
 • Du har haft körkort med behörighet B i minst två år. Körkortet får inte ha varit återkallat under de två senaste åren. Du kan också uppfylla kravet genom att ha körkort med behörighet D.
 • Du ska uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter.
 • Du ska vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad.
 • Du ska ha blivit godkänd på ett körprov för taxiförarlegitimation.

 

Att vara lämplig i fråga om yrkeskompetens innebär att du är godkänd på de skriftliga proven i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation. Du gör proven hos Trafikverket. Godkända prov i yrkeskompetens får inte vara äldre än tre år vid ansökan.

Även körprov för taxiförarlegitimation gör du hos Trafikverket. Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan.

I kursavgiften ingår böcker, datatester för självstudier. När du känner dig redo att boka prov på Trafikverket kan du antingen göra det själv eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Det är även obligatoriskt med uppkörning för taxi numera. Vi erbjuder 80 minuters körlektioner för att förbereda dig inför en sådan uppkörning.

Slutligen: Du får inte köra taxi förrän du har legitimationen i handen, det finns följaktligen inte ett tillfälligt bevis som det gör för B-körkortet.

  Har du frågor?

  Telefon
  013-14 52 21
  Öppettider
  Mån - Tis 08.30 - 18.00
  Ons - Tor 08.30 - 17.00
  Fredagar 08.30 - 14.00

  92% av våra elever klarar körprovet vidare

  på första försöket
  Anmäl dig